1. jänta

  jän`ta subst. ~n jäntor ORDLED: jänt-an
  Svensk ordbok
 2. koriamb

  koriamb choriamb, försvenskad form korjamb, grekisk versfot: ◡−−◡.
 3. visform

  visform, Liedform , musikterm som främst används för tredelade musikformer av mindre omfång, såsom visor och danser, där den första delen återkommer efter en kontrasterande mellandel.
 4. Felix Körling

  Körling, Felix, 1864–1937, tonsättare.
 5. Gustaf Fröding

  Gustaf Fröding är en av de största svenska diktarna genom tiderna.
 6. Fredrik Dahlgren

  Dahlgren, Fredrik August, 1816–95, författare, översättare, språk- och teaterforskare.
 7. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 8. spetig

  spe`tig adj. ~t ORDLED: spet-ig
  Svensk ordbok
 9. jäntunge

  jän`tunge subst. ~n jäntungar ORDLED: jänt--ung-en
  Svensk ordbok
 10. grann

  1grann adj. grant
  Svensk ordbok