1. Gustaf Fröding

  Gustaf Fröding är en av de största svenska diktarna genom tiderna.
 2. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 3. jänta

  jän`ta subst. ~n jäntor ORDLED: jänt-an
  Svensk ordbok
 4. Felix Körling

  Körling, Felix, 1864–1937, tonsättare.
 5. Fredrik Dahlgren

  Dahlgren, Fredrik August, 1816–95, författare, översättare, språk- och teaterforskare.
 6. koriamb

  koriamb choriamb, försvenskad form korjamb, grekisk versfot: ◡−−◡.
 7. visform

  visform, Liedform , musikterm som främst används för tredelade musikformer av mindre omfång, såsom visor och danser, där den första delen återkommer efter en kontrasterande mellandel.
 8. jäntunge

  jän`tunge subst. ~n jäntungar ORDLED: jänt--ung-en
  Svensk ordbok
 9. spetig

  spe`tig adj. ~t ORDLED: spet-ig
  Svensk ordbok
 10. grann

  1grann adj. grant
  Svensk ordbok