1. järnsten

  järnsten, meteorit som till ungefär lika stora delar består av silikatmineral och en legering av järn och nickel.
 2. Järnsjön

  Järnsjön, sjö i sydvästra Värmland; 20 km 2.
 3. järnsvampprocesser

  järnsvampprocesser, processer för framställning av järn ur malm varvid järnet utreduceras ur malmen vid temperaturer där varken järnet eller malmens bergarter smälter.
 4. järnsand

  järnsand, sand som är rik på partiklar av de järnhaltiga mineralen magnetit eller ilmenit, ofta förekommande längs havs- och sjöstränder, där de tyngre järnkornen tenderar att sedimentera och anrikas i förhållande till de lättare kvarts- och fältspatkornen.
 5. järnsidorna

  järnsidorna, Oliver Cromwells kavalleri under engelska inbördeskriget.
 6. järnsparvar

  järnsparvar, Prunellidae , familj tättingar med tolv arter (alla i släktet Prunella) i Europa och Asien (alpjärnsparv även i Nordafrika och Mellanöstern).
 7. järnsparv

  järnsparv, Prunella modularis , art i fågelfamiljen järnsparvar.
 8. järnspat

  järnspat, siderit, mineral med sammansättningen FeCO 3 tillhörande kalkspatgruppen.
 9. järnsmide.

  järnsmide. För järnsmide inom industrin och som hantverk, se smide; för det konstnärliga järnsmidet, se smideskonst.
 10. järnsten

  järnsten, annat namn på jordmånen laterit.