1. Järvenpää

  Järvenpää, svenska Träskända, kommun och stad i Nyland, Finland.

 2. järv

  järv är ett ganska stort rovdjur som finns sällsynt i Norrlands fjällvärld.
 3. Harry Järv

  Järv, Harry, 1921–2009, finlandssvensk biblioteksman, kulturskribent och översättare, chef för Kungl. bibliotekets handskriftsavdelning 1963–81, biblioteksråd där 1981–87; ledamot av Vitterhetsakademien från 1981.
 4. Järva-Jaani

  Järva-Jaani, stad i mellersta Estland; för belägenhet se landskarta Estland.
 5. Kohtla-Järve

  Kohtla-Järve, stad i nordöstra Estland, 55 km väster om Narva; 35 300 invånare (2017).

 6. järv

  järv subst. ~en ~ar ORDLED: järv-en
  Svensk ordbok
 7. Gulo

  Gulo, det vetenskapliga namnet på ett släkte mårddjur med en art, järv.
 8. filfras

  filfras, äldre namn på rovdjursarten järv.
 9. Radix

  Radix, kulturtidskrift utgiven 1978–82 av Harry Järv.
 10. Per Gudmundsson

  Gudmundsson, Per, född 1955 i Falun, spelman på fiol och säckpipa, folkmusikantikvarie vid Dalarnas Museum.