1. tjocktarm

  tjocktarm, intestinum crassum, del av tarmkanalen i bukhålan mellan tunntarmen och anus hos ryggradsdjur inklusive människa.
 2. tarm

  tarm, tarmkanal, hos djur hela matspjälkningskanalen från mun till analöppning, om sådan finns.

 3. blindtarm

  blindtarm är en del av tarmen som slutar blint, som en återvändsgata.
 4. fodersmältning

  fodersmältning, digestion , den process hos djur vid vilken fodret sönderdelas och näringsämnen spjälkas för att kunna resorberas från mag–tarmkanalen.
 5. tjocktarmsjäsare

  tjocktarmsjäsare, djur hos vilka nedbrytning av växtfibrer med hjälp av mikroorganismer sker i tjocktarmen (grovtarm och blindtarm).
 6. enkelmagade djur

  enkelmagade djur, monogastriska djur, djur vilkas magsäck inte är uppdelad i anatomiskt avgränsade delar som hos t.ex. idisslare och andra förmagsjäsare.
 7. idisslare

  idisslare, Ruminantia, underordning partåiga hovdjur som omfattar ca 160 arter.
 8. magsäck

  magsäck, ventrikel, ventriculus, gaster, hos ryggradsdjur inklusive människan en utvidgad del av mag–tarmkanalen som följer efter matstrupen.