1. jäst

  jäst, jäsmedel i jäsdeg eller vid framställning av alkohol.
 2. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 3. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 4. jäst

  jäst subst. ~en ORDLED: jäst-en
  Svensk ordbok
 5. pesach

  pesach är det judiska namnet på påsken.

 6. Jästbolaget AB

  Jästbolaget AB, Sollentuna, landets sedan 1955 enda tillverkare av bagerijäst.
 7. bioteknik

  bioteknik är när man producerar något med hjälp av celler eller byggstenar till celler.
 8. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 9. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 10. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).