1. jättar

  jättar är övernaturliga och storväxta varelser som många trodde på förr i tiden.
 2. jätte

  jätte, övernaturligt väsen, se jättar.
 3. atlas

  atlas är en bok med kartor.
 4. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.

 5. Don Quijote

  Don Quijote, ”riddaren av den sorgliga skepnaden”, huvudfigur i Miguel de Cervantes roman ”El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” (1605–15; ”Den snillrike riddaren Don Quijote de la Mancha”).
 6. Gullivers resor

  Gullivers resor, Gulliver’s Travels, satirisk reseskildring av den brittiske författaren Jonathan Swift, utgiven 1726.

 7. röd jättestjärna

  röd jättestjärna, röd jätte, stjärna med ansenliga dimensioner och brandgul till djupröd färg.
 8. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.
 9. Oden

  Oden, gud i fornnordisk religion, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.

 10. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen är fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.