1. jätte

  jätte, övernaturligt väsen, se jättar.
 2. jätte

  jätte, astronomisk term, se jättestjärna.
 3. jätte

  jätte,  benämning på person med jätteväxt.
 4. jätte

  jätte, som botanisk term avvikande planta bland kulturväxterna med onormal höjd och ofta senare och rikare blomning än normala plantor.
 5. jätte

  jätt`e subst. ~n jättar ORDLED: jätt-en
  Svensk ordbok
 6. belgisk jätte

  belgisk jätte, den största rasen av tamkanin.
 7. jätte-

  jätte- förled
  Svensk ordbok
 8. jättekast

  jättekast, folklig benämning på flyttblock.
 9. jättestjärna

  jättestjärna, jätte, stjärna som är åtskilligt större och därför mycket ljusstarkare än solen.
 10. jätteväxt

  jätteväxt, gigantism , onormal stor tillväxt till följd av överproduktion av tillväxthormon (GH, engelska growth hormone) från hypofysens framlob under barn- och ungdomsåren, dvs. innan skelettets tillväxtzoner har slutits.