1. jäv

  jäv, inom processrätten benämning dels på anmärkning som riktas mot riktigheten av ett krav, dels på de diskvalifikationsgrunder som gör att en domare är obehörig att döma i ett visst mål.
 2. jäv

  jäv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: jäv-et
  Svensk ordbok
 3. jävig

  jävig, tvivelaktig, obehörig på grund av jäv.
 4. Jävsjön

  Jävsjön, norska Gjevsjøen, fjällsjö i nordvästra Jämtland på gränsen mellan Sverige och Norge; 17 km 2.
 5. Jävan

  Jävan, astronomisk observationsstation tillhörande Institutionen för astronomi vid Lunds universitet, belägen på en höjd med samma namn ca 18 km östsydöst om Lund.
 6. jävsprocess

  jävsprocess, benämning på det förfarande i samband med konkurs där rätten prövar sådana krav gentemot konkursgäldenären mot vilka anmärkning gjorts och där förlikning inte kunnat åstadkommas.
 7. Jävre

  Jävre, tätort i Piteå kommun, Norrbotten (Norrbottens län), 20 km söder om Piteå; 574 invånare (2016).

 8. jävlig

  jävlig se djävlig
  Svensk ordbok
 9. jäva

  jä`va verb ~de ~t ORDLED: jäv-ar SUBST.: jävande
  Svensk ordbok
 10. jävig

  jä`vig adj. ~t ORDLED: jäv-ig
  Svensk ordbok