1. jäva

  jä`va verb ~de ~t ORDLED: jäv-ar SUBST.: jävande
  Svensk ordbok
 2. Jävan

  Jävan, astronomisk observationsstation tillhörande Institutionen för astronomi vid Lunds universitet, belägen på en höjd med samma namn ca 18 km östsydöst om Lund.
 3. jävig

  jävig, tvivelaktig, obehörig på grund av jäv.
 4. jäv

  jäv, inom processrätten benämning dels på anmärkning som riktas mot riktigheten av ett krav, dels på de diskvalifikationsgrunder som gör att en domare är obehörig att döma i ett visst mål.
 5. jävlig

  jävlig se djävlig
  Svensk ordbok
 6. jävig

  jä`vig adj. ~t ORDLED: jäv-ig
  Svensk ordbok
 7. jäv

  jäv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: jäv-et
  Svensk ordbok
 8. intressejäv

  intressejäv, en typ av jäv som gäller både i domstolsprocessen och vid handläggning av ärenden inom förvaltningen.
 9. intressentprincipen

  intressentprincipen reglerar besvärsrätt och jäv.
 10. tvåinstansjäv

  tvåinstansjäv, den särskilda jävsgrund som föreligger då domare, beslutsfattare eller annan handläggare i mål eller ärende tidigare vid annan domstol eller vid annan myndighet tagit befattning med den fråga det rör sig om.