1. Jävsjön

  Jävsjön, norska Gjevsjøen, fjällsjö i nordvästra Jämtland på gränsen mellan Sverige och Norge; 17 km 2.
 2. jävsprocess

  jävsprocess, benämning på det förfarande i samband med konkurs där rätten prövar sådana krav gentemot konkursgäldenären mot vilka anmärkning gjorts och där förlikning inte kunnat åstadkommas.
 3. jävig

  jävig, tvivelaktig, obehörig på grund av jäv.
 4. jäv

  jäv, inom processrätten benämning dels på anmärkning som riktas mot riktigheten av ett krav, dels på de diskvalifikationsgrunder som gör att en domare är obehörig att döma i ett visst mål.
 5. jävlig

  jävlig se djävlig
  Svensk ordbok
 6. jäva

  jä`va verb ~de ~t ORDLED: jäv-ar SUBST.: jävande
  Svensk ordbok
 7. jävig

  jä`vig adj. ~t ORDLED: jäv-ig
  Svensk ordbok
 8. jäv

  jäv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: jäv-et
  Svensk ordbok
 9. intressejäv

  intressejäv, en typ av jäv som gäller både i domstolsprocessen och vid handläggning av ärenden inom förvaltningen.
 10. intressentprincipen

  intressentprincipen reglerar besvärsrätt och jäv.