1. jåns

  jåns äv. jons [jån´s] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. i jåns

  i jåns se jåns
  Svensk ordbok
 3. jons

  jons se jåns
  Svensk ordbok
 4. pinjong

  pinjong [-jåŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: pinj-ong-en
  Svensk ordbok
 5. kotiljong

  kotiljong [-jåŋ´ el. kåt´-] subst. ~en ~er ORDLED: kot-ilj-ong-en
  Svensk ordbok
 6. dominion

  dominion [dåmin´jån] subst., best. f. ~, dominier ORDLED: dom-ini-on
  Svensk ordbok