1. Ja, vi elsker dette landet

  Ja, vi elsker dette landet, egentligen Sang for Norge, Norges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).
 2. JA

  JA, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Jamaica.
 3. ja

  2ja subst. ~et el. ~t, plur. ~n el. ~, best. plur. ~na ORDLED: ja-et
  Svensk ordbok
 4. ja

  1ja interj.
  Svensk ordbok
 5. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.
 6. folkomröstning

  folkomröstning innebär att alla röstberättigade medborgare får rösta i en politisk fråga.

 7. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 8. norska

  norska är det språk som talas i Norge.
 9. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 10. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.