1. JA

  JA, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Jamaica.
 2. ja

  2ja subst. ~et el. ~t, plur. ~n el. ~, best. plur. ~na ORDLED: ja-et
  Svensk ordbok
 3. ja

  1ja interj.
  Svensk ordbok
 4. Ja, vi elsker dette landet

  Ja, vi elsker dette landet, egentligen Sang for Norge, Norges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).
 5. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).
 6. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 7. Pugh Rogefeldt

  Rogefeldt, Torbjörn (Pugh), född 1947, rocksångare och låtskrivare.

 8. William Makepeace Thackeray

  Thackeray, William Makepeace, född 18 juli 1811, död 24 december 1863, brittisk författare.
 9. Martin Lamm

  Lamm, Martin, 1929–83, tidningstecknare och illustratör; jämför släktartikel Lamm.
 10. förbudsomröstningen

  förbudsomröstningen, rådgivande folkomröstning om förbud mot försäljning av alkoholdrycker 1922.