1. JAA

  JAA, Joint Aviation Authorities, europeiskt samarbetsorgan med syfte att harmonisera flygsäkerhetsreglerna i Europa.
 2. Jaakko Ilkka

  Ilkka, Jaakko, Jakob Bengtsson Ilkka, död 1597, finsk bondeledare.
 3. Jaak Peetre

  Peetre, Jaak, 1935–2019, matematiker, professor vid Lunds tekniska högskola 1963–88 och vid Stockholms universitet 1988–92, därefter universitetslektor vid Lunds universitet.

 4. Jaala

  Jaala, f.d. kommun i landskapet Kymmenedalen, Finland.
 5. jaagsiekte

  jaagsiekte, detsamma som lungadenomatos, en infektionssjukdom hos får.
 6. Jaakko Pakkasvirta

  Pakkasvirta, Jaakko, född 1934, finländsk filmregissör.
 7. Jaan Tönisson

  Tönisson (egentligen Tõnisson), Jaan, 1868–1946, estnisk politiker, grundare av och ledare för Nationalliberala framstegspartiet, stats- och regeringschef 1919–20, 1927–28 och 1933.
 8. Jaan Kross

  Kross, Jaan, 1920–2007, estnisk författare.
 9. Jaan Kaplinski

  Kaplinski, Jaan, född 1941, estnisk författare.
 10. Jaakko Hintikka

  Hintikka, Jaakko, 1929–2015, finländsk filosof, professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet 1959–90, vid Boston University, USA från 1990.