1. mårdhund

  mårdhund är en art i familjen hunddjur.
 2. rådjur

  rådjur är en art i familjen hjortdjur. De övriga svenska hjortdjuren är dovhjort kronhjort, ren och älg.
 3. harmöss

  harmöss, Chinchillidae, familj gnagare med sex arter i Sydamerika, större chinchilla respektive mindre chinchilla (se chinchillor), viscacha och tre arter bergsviscachor (släktet Lagidium).
 4. tandvalar

  tandvalar, Odontoceti, underordning valar med familjerna floddelfiner, delfiner, kaskeloter, näbbvalar, tumlare och vitvalar, totalt ca 70 arter.
 5. gorillor

  gorillor, Gorilla, släkte hominider med två arter, östlig gorilla ( G. beringei) med de två underarterna östlig låglandsgorilla ( G.b. graueri) och bergsgorilla ( G.b. beringei) samt västlig gorilla ( G. gorilla) med de två underarterna västlig låglandsgorilla ( G.g. gorilla) och Cross River-gorilla ( G.g. diehli).
 6. sydamerikansk pälssäl

  sydamerikansk pälssäl, Arctocephalus australis, art i familjen öronsälar.
 7. röd ibis

  röd ibis, Eudocimus ruber, art i familjen ibisfåglar.
 8. sirendjur

  sirendjur, sjökor, Sirenia, ordning däggdjur med familjerna dugonger och manater, tillsammans fyra nutida arter.
 9. präriehundar

  präriehundar, Cynomys , släkte ekorrar med fem arter i Nordamerika.
 10. sillval

  sillval, Balaenoptera physalus, art i familjen fenvalar.