1. jaja

  1jaj`a interj. ORDLED: ja-ja
  Svensk ordbok
 2. jaja

  2jaja äv. ja ja [ja´- el. med två huvudtryck] interj. ORDLED: ja--ja
  Svensk ordbok
 3. jajamän

  jaj`amän äv. jaj`a män interj. ORDLED: ja-ja--män
  Svensk ordbok
 4. jajamänsan

  jaj`amänsan interj. ORDLED: ja-ja--män-san
  Svensk ordbok
 5. Tepe Yahya

  Tepe Yahya, ruinkulle nära staden Kerman i södra Iran, utgrävd av amerikanska arkeologer 1968–70.
 6. Dubravka Ugrešić

  Ugrešić, Dubravka, född 1949, kroatisk författare.

 7. håhåjaja

  håhåjaja [håhå´-, -jaja´ el. med två huvudtryck] interj. ORDLED: hå-hå--ja-ja
  Svensk ordbok
 8. hetsa

  het`sa verb ~de ~t ORDLED: hets-ar SUBST.: hetsande, hetsning; hets
  Svensk ordbok