1. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 2. jazzdans

  jazzdans, sällskaps- och konstdans utförd till jazzmusik.

 3. New Orleans-jazz

  New Orleans-jazz, kollektivt improviserad jazzstil med 3–4 blåsare och rytmsektion.
 4. cool jazz

  cool jazz, stilriktning inom jazzen som uppstod mot slutet av 1940-talet i New York, men som främst vidareutvecklades på USA:s västkust samt i Sverige under 1950-talets första hälft.
 5. jazz

  jazz [jas´] subst. ~en ORDLED: jazz-en
  Svensk ordbok
 6. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 7. Jazz Messengers

  Jazz Messengers, amerikansk jazzorkester. Redan 1947 ledde jazztrumslagaren Art Blakey en orkester kallad Art Blakey’s Messengers.
 8. free jazz

  free jazz, stilriktning inom jazzen, se frijazz.
 9. symfonisk jazz

  symfonisk jazz, äldre term för musik som innehåller element från jazz och klassisk musik.
 10. hot jazz

  hot jazz, äldre benämning på rytmiskt intensiv jazz med tonvikt på improvisation, i motsats till arrangerad musik med jazzinslag avsedd för en bred publik (t.ex. Paul Whiteman).