1. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 2. Jemen

  Jemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 3. regering

  regering, dels aktiviteten att styra en nation, dels det organ som är högsta verkställande myndighet i parlamentariska system.
 4. geo-

  geo-, jord-, tillhörande eller hänförande sig till jorden.
 5. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 6. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 7. glukogena aminosyror

  glukogena aminosyror, aminosyror vilka vid nedbrytning i ämnesomsättningen kan ge upphov till glukos.
 8. geminata

  geminata, förlängt språkljud, främst konsonant och i synnerhet klusil (explosiva) som i natt, ligga.
 9. evangelium

  evangelium, benämning på den kristna kyrkans centrala budskap.
 10. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.