1. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 2. regering

  regering, dels aktiviteten att styra en nation, dels det organ som är högsta verkställande myndighet i parlamentariska system.
 3. Jemen

  Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 4. evangelium

  evangelium, benämning på den kristna kyrkans centrala budskap.
 5. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 6. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 7. geo-

  geo-, jord-, tillhörande eller hänförande sig till jorden.
 8. minerogena jordarter

  minerogena jordarter, mineraljordarter, jordarter som består av minerogent material, dvs. bergartsfragment och olika typer av mineralkorn.
 9. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 10. Charlie Hebdo

  Charlie Hebdo, fransk vänsterinriktad satirisk veckotidning, grundad i Paris 1970 av författaren François Cavanna (1923–2014).