1. jeremiad

  jeremiad, klagolåt, jämmer (efter den gammaltestamentliga boken Klagovisorna, vilken tidigare tillskrevs profeten Jeremia).
 2. Jeremia

  Jeremia, en av Gamla Testamentets profeter, huvudperson i Jeremias bok.
 3. jeremiad

  jeremia´d subst. ~en ~er ORDLED: jeremi-ad-en
  Svensk ordbok
 4. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 5. babyloniska fångenskapen

  babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.
 6. ökenvandringen

  ökenvandringen, Gamla Testamentets skildring av hur israeliterna under Moses ledning vandrar genom öknen i 40 år, sedan de brutit upp från Egypten och flytt från slaveriet där (se uttåget ur Egypten).
 7. soda

  soda, trivialnamn för natriumkarbonat, Na 2CO 3.
 8. Västernorrlands län

  Västernorrlands län, län i östra delen av mellersta Norrland.

 9. Job

  Job, huvudpersonen i Jobs bok i Gamla Testamentet.
 10. Gehenna

  Gehenna, Nya Testamentets form för hebreiska gē hinnōm, ’Hinnoms dal’, en plats utanför Jerusalem, där man offrat barn i eld till Molok (Andra Kungaboken 23:10), och där Gud enligt Jeremia 7:31, 19:6 skall straffa de ogudaktiga.