1. JET

  JET, Joint European Torus, den största fusionsforskningsanläggningen i sitt slag i världen, belägen vid Culham nära Abingdon i Storbritannien.

 2. jetmotor

  jetmotor, reamotor , den numer vanligaste motorn för större flygplan.
 3. jet

  jet, detsamma som gagat.
 4. jetström

  jetström, ett tusentals km långt och några hundratals km brett stråk av kraftiga vindar i övre troposfären och i stratosfären.
 5. jet

  jet, jetstråle, stråle av lysande gas som kastas ut med stor energi från vissa astronomiska objekt, t.ex. kvasarer, aktiva galaxers centrala delar och vissa slag av stjärnor, särskilt protostjärnor.
 6. jet lag

  jet lag är ett uttryck på engelska som betyder att dygnsrytmen blir störd.
 7. jetflygplan

  jetflygplan, tidigare reaktions- eller reaflygplan, flygplan med jetmotorer.
 8. jetbränsle

  jetbränsle, flygfotogen, fotogen av hög kvalitet som fås från petroleum och används som bränsle för jet- och turbopropmotorer inom flyget.
 9. jetong

  jetong, myntliknande spelmark, känd sedan 1700-talet.
 10. Jet Propulsion Laboratory

  Jet Propulsion Laboratory, JPL, Pasadena, Kalifornien, grundades 1936, administreras sedan 1958 av California Institute of Technology för NASA.