1. jig

  jig, livlig musik- och dansform med omdiskuterad härstamning.
 2. jig

  jig´ subst. jiggen jiggar ORDLED: jigg-en
  Svensk ordbok
 3. jigg

  jigg, sportfiskebete för spinn- och pimpelfiske, oftast bestående av en krok med en blykula som huvud och en kropp av färgad mjukplast.
 4. jigg

  jigg, verkstadsteknisk anordning som stabilt spänner fast ett arbetsstycke och samtidigt styr ett verktyg i förhållande till arbetsstycket, vilket ger hög precision och repeterbarhet vid tillverkningen.
 5. gigue

  gigue , fransk benämning på en sällskapsdans i snabbt tempo, som på 1600-talet kom från England (jämför jig) och utvecklades till en pardans i formell balettstil.
 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 7. Västindien

  Västindien, ökedjan som skiljer Atlanten från Karibiska havet, dvs. främst ögrupperna Bahamas samt Stora och Små Antillerna; 235 000 km 2, 40 miljoner invånare (2010).
 8. gigue

  gigue [ung. ʃig´] subst. ~n [ʃig´en] ~r [ʃig`er] ORDLED: gigu-en
  Svensk ordbok
 9. jigg

  jigg subst. ~en ~ar ORDLED: jigg-en
  Svensk ordbok
 10. mörjig

  mör`jig adj. ~t ORDLED: mörj-ig
  Svensk ordbok