1. jingel

    jingel, kort musikavsnitt som används i radio- och TV-program samt i reklaminslag som ljudande etikett med vilket programinslaget eller marknadsvaran förknippas.
  2. jingel

    jing´el subst. ~n jinglar ORDLED: jingl-ar
    Svensk ordbok