1. Jobbik

  Jobbik, egentligen Jobbik Magyarországért Mozgalom (’Rörelsen för ett bättre Ungern’), ungerskt populistiskt och extremnationalistiskt politiskt parti.

 2. jobb- och utvecklingsgarantin

  jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, arbetsmarknadspolitiskt program.
 3. jobb

  jobb [jåb´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: jobb-et
  Svensk ordbok
 4. välfärd

  välfärd är ett ord för hur bra människor har det. 

 5. jobbklubb

  jobbklubb, undervisningsgrupp för arbetssökande.
 6. jobbsökaraktiviteter

  jobbsökaraktiviteter, kurser och informationsdagar för arbetslösa, anordnade av arbetsförmedlingen.
 7. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 8. arabiska våren

  arabiska våren, sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011.

 9. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 10. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.