1. jobba

  jobba [jåb`a] verb ~de ~t ORDLED: jobb-ar SUBST.: jobbande; jobb, jobberi (till 2)
  Svensk ordbok
 2. välfärd

  välfärd är ett ord för hur bra människor har det. 

 3. resurs

  resurs är en tillgång, något som är bra att ha.
 4. arabiska våren

  arabiska våren, sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011.

 5. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 6. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 7. jobb- och utvecklingsgarantin

  jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, arbetsmarknadspolitiskt program.
 8. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 9. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 10. jobbare

  jobbare [jåb`-] subst. ~n äv. jobbarn, plur. ~, best. plur. jobbarna ORDLED: jobb-ar-en
  Svensk ordbok