1. jobb- och utvecklingsgarantin

  jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, arbetsmarknadspolitiskt program.
 2. välfärd

  välfärd är ett ord för hur bra människor har det. 

 3. arabiska våren

  arabiska våren, sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011.

 4. resurs

  resurs är en tillgång, något som är bra att ha.
 5. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 6. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 7. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 8. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 9. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 10. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.