1. jom kippur

  jom kippur (eller yom kippur) är en viktig högtid inom judendomen.

 2. rosh hashana

  rosh hashana är en viktig och allvarlig högtid inom judendomen.

 3. yom kippur

  yom kippur, jom kippur, judisk helgdag som avslutar de tio botdagarna i månaden Tishri, se jom kippur och försoningsdagen.

 4. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 5. oktoberkriget

  oktoberkriget, yom kippur-kriget, jom kippur-kriget, det arabisk–israeliska kriget 1973.

 6. chanukka

  chanukka är en högtid inom judendomen.

 7. pesach

  pesach är det judiska namnet på påsken.

 8. sukkot

  sukkot är en viktig högtid inom judendomen.

 9. yom kippur-kriget

  yom kippur-kriget, jom kippur-kriget, arabisk-israeliskt krig 1973, se oktoberkriget.
 10. försoningsdagen

  försoningsdagen är en viktig högtid inom judendomen, se jom kippur.