1. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 2. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.

 3. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.
 4. Jonas Alströmer

  Alströmer (före adlandet 1751 Alström), Jonas, 1685–1761, industriman och föregångare inom lantbruket, född i Alingsås; jämför släktartikel Alströmer.
 5. Jonathan Swift

  Swift [swift], Jonathan, född 30 november 1667, död 19 oktober 1745, brittisk författare.
 6. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.

 7. jonbindning

  jonbindning, kemisk bindning orsakad av elektrostatisk attraktion mellan olikladdade joner.
 8. hydratiserad jon

  hydratiserad jon, detsamma som akvajon.
 9. Jonna Sundling

  Sundling, Jonna, född 1994, längdskidåkare.

 10. jonbyteskromatografi

  jonbyteskromatografi, en typ av vätskekromatografi, där separation av olika typer av joner åstadkoms genom fördelning mellan en jonbytarmassa, packad i en kolonn, och en vattenlösning.