1. Taipei 101

  Taipei 101, Taipei Financial Center, skyskrapa i Taibei, Taiwan, som med sina 509 m var världens högsta husbyggnad 2003–07.
 2. biblisk arkeologi

  biblisk arkeologi, Palestinas arkeologi, vetenskap som är knuten till utforskningen av Israels, Jordaniens och södra Syriens historia.
 3. Mohammed Khaïr-Eddine

  Khaïr-Eddine Mohammed, 1941–95, marockansk (franskspråkig) författare.
 4. Giorgio Grassi

  Grassi, Giorgio, född 1935, italiensk arkitekt.
 5. Haiti

  Haiti, stat i Västindien.

 6. humanitär

  humanitä´r adj. ~t ORDLED: hum-an-it-är
  Svensk ordbok
 7. avspärra

  a`vspärra verb ~de ~t ORDLED: av--spärr-ar SUBST.: avspärrande, avspärrning
  Svensk ordbok
 8. bygge

  bygg`e subst. ~t ~n ORDLED: bygg-et
  Svensk ordbok
 9. jordbävning

  jo`rdbävning subst. ~en ~ar ORDLED: jord--bäv-ning-en
  Svensk ordbok