1. land art

  land art, konstriktning där konstnären utnyttjar en större jordyta i själva terrängen som arbetsmaterial.
 2. åskmoln

  åskmoln, mäktigt bymoln med kraftig konvektion, vilken kan ge upphov till stor elektrisk spänning inom molnet samt mellan moln och jordyta eller jonosfär.
 3. vågor

  vågor, svängningsrörelser som upprepar sig mer eller mindre periodiskt kring ett jämviktstillstånd i ett medium eller system.
 4. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 5. geoid

  geoi´d subst. ~en ORDLED: geo-id-en
  Svensk ordbok
 6. tunnland

  tunn`land subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tunn--land-et
  Svensk ordbok
 7. kittel

  kitt`el subst. ~n kittlar ORDLED: kittl-ar
  Svensk ordbok
 8. jord

  jo´rd subst. ~en ~ar ORDLED: jord-en
  Svensk ordbok