1. ju

  2ju konj.
  Svensk ordbok
 2. ju

  1ju adv.
  Svensk ordbok
 3. cayuga

  cayuga , ett nordamerikanskt indianfolk, en av de sex stammarna i irokesförbundet.
 4. Henry Parland

  Parland, Henry, 1908–30, finlandssvensk författare, bror till Oscar Parland och Ralf Parland.
 5. jujutsu

  jujutsu, jiujitsu, japansk kampkonst med i huvudsak grepp- och kasttekniker men även slag och sparkar.
 6. apostlahästar

  apostlahästar, vardaglig eller skämtsam benämning på människas ben: ”Jag äger inte någon cykel; jag har ju mina apostlahästar.”
 7. köpkraft

  köpkraft, en valutas bytesvärde mot varor och tjänster i det egna landet.
 8. aciditet

  aciditet, surhetsgraden i en lösning (se pH).
 9. n-typ

  n-typ, inom elektroniken beskrivning av halvledare, eller viss del av en halvledare, där den elektriska strömledningen sker med elektroner (som ju är negativt laddade).
 10. krökningseffekt

  krökningseffekt, den effekt som gör att förmågan hos en vattendroppe att tillväxa beror av krökningen hos droppens yta, dvs. av droppens radie.