1. jury

  jury är något som förekommer i amerikanska domstolar och i många andra länder men inte i vanliga rättegångar i Sverige.
 2. Jury

  Jury, tidskrift (med undertiteln Tidskrift för deckarvänner) utgiven 1972–2008, grundad av Bertil R. Widerberg (1926–2016).

 3. jury

  jur´y subst. ~n ~er ORDLED: jur-yn
  Svensk ordbok
 4. juryinstruktionen

  juryinstruktionen, allmän benämning på den bestämmelse i tryckfrihetsförordningen (TF) som inskärper vikten av försiktighet vid prövningen av brott mot tryckfriheten: att alltid tänka på att tryckfriheten utgör grunden för ett fritt samhälle, att fästa sig vid innehållet snarare än vid uttryckssättet och att hellre fria än fälla.
 5. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 6. Konsthantverkscentrum

  Konsthantverkscentrum, KHVC , stiftelse bildad 1990 av KIF med syfte att främja de anslutna konsthantverkarnas konstnärliga och ekonomiska intressen.
 7. coroner

  coroner, ämbetsman i Storbritannien och USA vars främsta uppgift är att utreda dödsfall där dödsorsaken är okänd eller icke naturlig, t.ex. våld eller självmord.
 8. fifth amendment rights

  fifth amendment rights, de rättigheter som stadgas i det femte tillägget till USA:s författning.
 9. transportförbud

  transportförbud, ett 1940–44 gällande förbud att befordra vissa tidningar med posten, SJ eller privata trafikföretag.
 10. Sveriges Radios romanpris

  Sveriges Radios romanpris, litterärt pris utdelat årligen sedan 1994 till en svensk roman ur det gångna årets utgivning.