1. jury

  jury är något som förekommer i amerikanska domstolar och i många andra länder men inte i vanliga rättegångar i Sverige.
 2. Jury

  Jury, tidskrift (med undertiteln Tidskrift för deckarvänner) utgiven 1972–2008, grundad av Bertil R. Widerberg (1926–2016).

 3. jury

  jur´y subst. ~n ~er ORDLED: jur-yn
  Svensk ordbok
 4. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 5. Konsthantverkscentrum

  Konsthantverkscentrum, KHVC , stiftelse bildad 1990 av KIF med syfte att främja de anslutna konsthantverkarnas konstnärliga och ekonomiska intressen.
 6. coroner

  coroner, ämbetsman i Storbritannien och USA vars främsta uppgift är att utreda dödsfall där dödsorsaken är okänd eller icke naturlig, t.ex. våld eller självmord.
 7. fifth amendment rights

  fifth amendment rights, de rättigheter som stadgas i det femte tillägget till USA:s författning.
 8. transportförbud

  transportförbud, ett 1940–44 gällande förbud att befordra vissa tidningar med posten, SJ eller privata trafikföretag.
 9. Sveriges Radios romanpris

  Sveriges Radios romanpris, litterärt pris utdelat årligen sedan 1994 till en svensk roman ur det gångna årets utgivning.
 10. Pritzkerpriset

  Pritzkerpriset, egentligen The Pritzker Architecture Prize, internationellt arkitekturpris, utdelat årligen sedan 1979.