1. jutsk häst

    jutsk häst, jydsk hest, dansk kallblodig hästras, tidigare vanlig som åkarhäst i tätorter och som jordbrukshäst, nu känd som draghäst framför bryggerivagnar.
  2. Jutska strömmen

    Jutska strömmen , havsström i Nordsjön som för vatten från Tyska bukten norrut längs Jyllands västkust.
  3. häst

    häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.