1. Alfred Kämpe

  Kämpe, Alfred, 1877–1936, författare, redaktör för Lantarbetaren 1932–36.
 2. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 3. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.

 4. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 5. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 6. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 7. Beate Grimsrud

  Grimsrud, Beate, 1963–2020, norsk-svensk författare.

 8. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 9. Johann Gutenberg

  Gutenberg, Johann, född 1394, död troligen 3 februari 1468, tysk boktryckare, av patriciersläkten Gensfleisch i Mainz.
 10. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.