1. känna

  1känn`a subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. känna

  2känn`a verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er SUBST.: kännande (till 1,2 och 6); känsla (till 1)
  Svensk ordbok
 3. känna till

  känna till´ verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er
  Svensk ordbok
 4. känna efter

  känna efter [ef`- el. ef´-] verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er
  Svensk ordbok
 5. känna sig

  känn`a sig verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er SUBST.: känsla
  Svensk ordbok
 6. känna igen

  känna igen´ verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er i--gen SUBST.: igenkännande, igenkänning
  Svensk ordbok
 7. till känna

  till känn`a äv. tillkänn`a adv. ORDLED: till--känna
  Svensk ordbok
 8. känna på sig

  känna på´ sig verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er
  Svensk ordbok
 9. känna med sig

  känna me´d sig verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er
  Svensk ordbok
 10. känna igen sig

  känna igen´ sig verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er i--gen
  Svensk ordbok