1. kännedom

  känn`edom subst. ~en ORDLED: känne-dom-en
  Svensk ordbok
 2. intarsia

  intarsia, sammanfattande benämning på olika metoder inom möbel- och inredningskonsten för att åstadkomma mönsterlagda ytdekorationer.
 3. lantbruksombud

  lantbruksombud, kontaktperson, vanligen yrkesverksam inom lantbruket och med kännedom om lokala förhållanden, som var knuten till lantbruksnämnden.
 4. skinnarspråket

  skinnarspråket, ett från 1700-talet till början av 1900-talet bland Malungs skinnskräddare använt skråspråk.
 5. porositetslogg

  porositetslogg, mätningar vid borrhålsloggning för bestämning av porositet hos bergarter.
 6. traditionsbärare

  traditionsbärare, person med kännedom om den traditionella kulturen, främst dess folklore.
 7. prekognition

  prekognition, utomsinnlig förmåga att få kännedom om framtida händelser.
 8. Föreningen för grafisk konst

  Föreningen för grafisk konst, stiftad 1887 i Stockholm, har till uppgift att verka för kännedom om och utvecklande av de grafiska konsterna.
 9. cisterciensarkitektur

  cisterciensarkitektur, ett framträdande inslag i 1100-talets europeiska arkitektur.
 10. Svenska landsmål

  Svenska landsmål, egentligen Svenska landsmål och svenskt folkliv , till en början med titeln Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, språkvetenskaplig tidskrift med flera serier, grundad 1878 av J.A. Lundell.