1. känneteckna

  känn`eteckna verb ~de ~t ORDLED: känne--teckn-ar SUBST.: kännetecken
  Svensk ordbok
 2. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 3. ormhalssköldpaddor

  ormhalssköldpaddor, Chelidae, familj vändhalssköldpaddor med ca 35 arter.
 4. fjärde industriella revolutionen

  fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 (engelska Industry 4.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik.

 5. kirurgfiskar

  kirurgfiskar, Acanthuridae, familj kirurgfisklika fiskar som omfattar ca 80 arter på korallrev, framför allt i Stilla havet.
 6. berdiche

  berdiche, även bardiche, ett under medeltiden i Nord- och Östeuropa nyttjat stångvapen.
 7. Kaffe Fassett

  Fassett, Kaffe, född 1937, amerikansk textildesigner, verksam i Storbritannien sedan 1970-talet.
 8. Sun Axelsson

  Axelsson, Sun, 1935–2011, författare.
 9. Hieronymus Bosch

  Bosch, Hieronymus, nederländska Jeroen Bosch, egentligen Jeroen ( Anthoniszoon) van A( e) ken, född ca 1450, död 1516, nederländsk målare.
 10. Urnesstil

  Urnesstil, slutfas i nordisk djurornamentik under 1000-talets andra hälft och tidigt 1100-tal.