1. känslighetsanalys

  känslighetsanalys, analys av hur känslig en investering är för förändringar i gjorda prognoser.
 2. ökenspridning

  ökenspridning, utvidgning av befintliga öknars yta eller uppkomst av öknar i nya områden.

 3. känslig

  kän`slig adj. ~t ORDLED: känsl-ig
  Svensk ordbok
 4. fackverk

  fackverk är ett sätt att bygga vissa byggnader på.
 5. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 6. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 7. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 8. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 9. spektrum

  spektrum är när ljuset delas upp i olika våglängder.
 10. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.