1. känslighetsanalys

  känslighetsanalys, analys av hur känslig en investering är för förändringar i gjorda prognoser.
 2. ökenspridning

  ökenspridning, utvidgning av befintliga öknars yta eller uppkomst av öknar i nya områden.

 3. känslig

  kän`slig adj. ~t ORDLED: känsl-ig
  Svensk ordbok
 4. spektrum

  spektrum är när ljuset delas upp i olika våglängder.
 5. fackverk

  fackverk är ett sätt att bygga vissa byggnader på.
 6. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 7. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 8. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 9. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.

 10. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism är en levande varelse som i sitt DNA har fått en eller flera främmande gener med hjälp av genteknik.