1. kärnkraftverk

  kärnkraftverk, anläggning som framställer el ur kärnenergi.

 2. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 3. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 4. kärnfamilj

  kärnfamilj, man och kvinna förenade i äktenskap samt deras gemensamma biologiska eller adopterade barn.
 5. kärnfrukt

  kärnfrukt, äpplefrukt , en hos vissa rosväxter karakteristisk skenfrukt (falsk frukt), där det köttiga partiet består av den saftiga, uppsvällda blombottnen, som omsluter det s.k. kärnhuset, som är bildat av fruktbladen och som innehåller fröna (”kärnorna”).
 6. kärnkraft

  kärnkraft, kraft som verkar mellan beståndsdelarna inuti en atomkärna.
 7. kärnvapenstrategi.

  kärnvapenstrategi, militär strategi vilken omfattar planläggning av en kärnvapenarsenal som ett militärt medel för säkerhetspolitiska målsättningar.

 8. Kärnan

  Kärnan, medeltida tornborg i Helsingborg.
 9. kärnreaktor

  kärnreaktor, anläggning där kärnenergi i stor skala utvecklas genom en kedjereaktion av kärnprocesser.
 10. kärve

  kärve, nek, en med halmband eller snöre (skördegarn) sammanhållen bunt av (vanligen) stråsäd eller halm.