1. kärna

  kärna, cellkärna, se cell.
 2. kärna

  kärna, detsamma som kärnved.
 3. pudelns kärna

  pudelns kärna, den verkliga innebörden av något.
 4. kärna

  kärna, anatomisk term för en anhopning av nervceller i hjärnan, jämför hjärna (Människohjärnans anatomi).
 5. kärna

  kärna, kortform för atomkärna, särskilt i sammansättningar som kärnfysik, kärnenergi och kärnvapen.
 6. kärna

  kärna, smörkärna , redskap för tillverkning av smör.
 7. kärnavfall

  kärnavfall, använt kärnbränsle och annat radioaktivt material som bildats t.ex. i en kärnteknisk anläggning och som man inte längre kan ha nytta av.
 8. kärna

  kärna, vanlig benämning på frön ur nötter (t.ex. hasselnöt), stenfrukter (t.ex. körsbär) och kärnfrukter (t.ex. äpple).
 9. kärna

  kärna, i gjuteriteknik benämning på kroppar som anbringas i gjutformen för att åstadkomma hålrum i gjutgodset.
 10. Kärnan

  Kärnan, medeltida tornborg i Helsingborg.