1. kärve

  kärve, nek, en med halmband eller snöre (skördegarn) sammanhållen bunt av (vanligen) stråsäd eller halm.
 2. kärv

  kärv adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. kärvskiffer

  kärvskiffer, skiffer med flera centimeter stora kristaller av amfibol vilka tillsammans bildar kärvformiga knippen på bergartens skiffrighetsytor.
 5. tundra

  tundra är en trädlös slätt som finns i Europas, Asiens och Amerikas nordligaste delar.
 6. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 7. Thomas Hobbes

  Hobbes, Thomas, född 5 april 1588, död 4 december 1679, engelsk filosof.
 8. kärva

  kär`va verb ~de ~t ORDLED: kärv-ar SUBST.: kärvande, kärvning (till 2)
  Svensk ordbok
 9. kärve

  kär`ve subst. ~n kärvar ORDLED: kärv-en
  Svensk ordbok
 10. kärvänlig

  kärvänlig [-vän´- el. kä`r-] adj. ~t ORDLED: kär--vän-lig
  Svensk ordbok