1. kätting

  kätting, i textiltekniken äldre benämning på varp, framför allt använd i ylleindustrin.
 2. kätting

  kätting, böjlig, ledbar anordning (oftast av metall) av med varandra förbundna ringar, länkar eller byglar, ett annat ord för grov kedja.
 3. kätting

  kätt`ing subst. ~en ~ar ORDLED: kätt-ing-en
  Svensk ordbok
 4. kättingstål

  kättingstål, seghärdningsstål som uppfyller vissa standardiserade krav för att garantera jämnhet i egenskaper.
 5. lekande

  lekande, detsamma som lekare (anordning för kätting, lina e.d.).
 6. björnbindsle

  björnbindsle, hävarm med kätting, med vilken en annan kätting förbinds och stramas åt.
 7. länk

  länk, led i kedja, kätting eller liknande, även teleteknisk term. Se länköverföring.
 8. kedja

  kedja,nyckelkedja, urkedja, anordning med länkar av styv tråd och böjlig i flera plan.
 9. rasselinstrument

  rasselinstrument, rytm- och effektinstrument vars klang består av olika slag- och gnidljud som uppstår när instrumentet skakas.
 10. grimma

  grimma, huvudbindsel av rep, läder eller textil på häst eller annat djur, som ska bindas upp eller ledas.