1. kåpa

  kåpa, mantelliknande, ofta rundskuret överplagg med kapuschong, under antiken ett enkelt res- och regnskydd (jämför burnus), vilket upptogs av munkarna i den enkla munkkåpan.
 2. Ku Klux Klan

  Ku Klux Klan, högerextremistisk organisation i USA bildad 1866, ursprungligen som en klubb för veteraner från sydstatsarmén.
 3. kåpa

  kå`pa subst. ~n kåpor ORDLED: kåp-an
  Svensk ordbok
 4. högtalare

  högtalare, elektroakustisk anordning som omvandlar en elektrisk signal till ljud.
 5. karbonatplast

  karbonatplast, PC, plast baserad på polykarbonat, som är en polyester av kolsyra.
 6. styrenplast

  styrenplast, PS, termoplast baserad på polystyren.
 7. propenplast

  propenplast, PP, termoplast baserad på polypropen.
 8. kraftledning

  kraftledning, elledning upphängd i stolpar för överföring och distribution av el.
 9. ureaplast

  ureaplast, UF, äldre benämning karbamidplast, härdplast baserad på ureaharts, dvs. polymeren ureaformaldehyd.
 10. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.