1. Kölen

  Kölen, Carina, stjärnbild på södra stjärnhimlen som inte kan ses från Sverige.
 2. Kölen

  Kölen, äldre benämning på den del av fjällkedjan som följer gränsen mellan Norge och Sverige.
 3. stjärnbild

  stjärnbild kallar man en grupp stjärnor som bildar ett mönster på himlen.
 4. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 5. köl

  köl, den båtkölsformiga bildning som består av två sammanväxta kronblad i blommorna hos ärtväxter.
 6. mörk materia

  mörk materia, materia i universum som inte sänder ut mätbara mängder ljus eller radiostrålning och därför inte kan observeras direkt, utan i stället ger sig till känna genom gravitationella effekter på omgivande materia och på ljus.

 7. klinkbåt

  klinkbåt, småbåt med bordläggning i klink.

 8. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.

 9. skarpsill

  skarpsill, Sprattus sprattus, art i familjen sillfiskar.

 10. stjärnhimlen

  stjärnhimlen, den stjärnbeströdda natthimlen.