1. öppet köp

  öppet köp, köpeavtal som innebär att köparen, även sedan han betalat varan och fått hand om den, har rätt att avvakta med sitt slutliga beslut att köpa den, dvs. om han ska behålla varan eller återlämna den (oanvänd) och få pengarna tillbaka.
 2. köpkraft

  köpkraft, ett hushålls förmåga att köpa varor och tjänster.
 3. Köppens klimatklassificering

  Köppens klimatklassificering, klimatklassificering i global skala.
 4. köp

  köp, avtal varigenom fast eller lös egendom överlåts mot betalning, köpeskilling.
 5. köpstad

  köpstad, ursprungligen en plats där köpenskap bedrevs, i Sverige under medeltiden vanlig benämning på en plats med handelsprivilegier (stad).
 6. Köpenhamn

  Köpenhamn, på danska København, är Danmarks huvudstad och största stad.

 7. köping

  köping, samhällsbildning som upphörde i samband med kommunreformen 1971.
 8. köplagen

  köplagen, lag om köp och byte av lös egendom som reglerar avtalsförhållandet mellan en part som överlåtit äganderätten till en vara (säljaren) till en annan part (köparen) mot betalning.
 9. köpman

  köpman, person som bedriver köpenskap.
 10. köp bryter legostämma

  köp bryter legostämma, ålderdomligt uttryck som inom juridiken betyder att köparens äganderätt till den köpta varan får företräde framför den rätt som innehavaren av varan kan ha genom avtal om att få nyttja den.