1. körfält

  körfält, del av körbana avsedd för trafik i en fil.
 2. körfält

  kö`rfält subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kör--fält-et
  Svensk ordbok
 3. cykelfält

  cykelfält, särskilt körfält endast avsett för cykeltrafik.
 4. fil

  fil är i trafiken en rad av bilar efter varandra.
 5. kollektivkörfält

  kollektivkörfält, körfält endast avsett för kollektivtrafik, vanligen buss men ibland även taxi.
 6. Götaälvbron

  Götaälvbron, gatu- och spårvägsbro över Göta älv i Göteborg.
 7. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 8. körriktningsvisare

  körriktningsvisare, benämning på lyktor framtill, baktill och på sidan på motorfordon vilka vid påslag visar orange blinkande sken på höger eller vänster sida av fordonet, därav den vardagliga benämningen blinkers.
 9. Tingstadstunneln

  Tingstadstunneln, biltrafiktunnel i Göteborg som för Tingstadsleden, en del av Europaväg 6, under Göta älv mellan Olskroken och Tingstad.
 10. Krimbron

  Krimbron, bro över Kertjsundet mellan Krim och Ryska federationen, invigd 2018.