1. ka

  ka, jämte ach och ba en av de tre viktiga beteckningarna för livskraft och identitet i det forntida Egypten.
 2. KA

  KA, beteckning för det tidigare svenska vapenslaget kustartilleriet.
 3. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.

 4. Kaba

  Kaba, en kubformad stenbyggnad mitt i den heliga moskén i Mekka.
 5. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 6. ampere

  ampere, enhet för elektrisk ström (strömstyrka) med beteckningen A, en av SI:s grundenheter, uppkallad efter André Marie Ampère.

 7. syrakonstant

  syrakonstant, inom kemin mått på styrkan hos en syra.
 8. efterfrågeteori

  efterfrågeteori, nationalekonomisk teori för i första hand hushållens efterfrågan på varor och tjänster.
 9. egyptisk religion

  egyptisk religion under faraonisk tid präglades helt av landets miljö.
 10. mandala

  mandala, maṇḍala, magiskt diagram, oftast i cirkelform med symbolisk betydelse i hinduisk men framför allt i buddhistisk tan­trism.