1. KA

  KA, beteckning för det tidigare svenska vapenslaget kustartilleriet.
 2. ka

  ka, jämte ach och ba en av de tre viktiga beteckningarna för livskraft och identitet i det forntida Egypten.
 3. Kapellskär

  Kapellskär , annan stavning av Kappelskär.
 4. Chnum

  Chnum, Chnubis, forntida egyptisk gud, framställd som vädur eller med vädurshuvud.
 5. Chammurapi

  Chammurapi, babylonisk härskare, se Hammurabi.
 6. Channidae

  Channidae , det vetenskapliga namnet på familjen ormhuvudfiskar.
 7. Chamomilla

  Chamomilla , det vetenskapliga namnet på växtsläktet kamomiller.
 8. Channoidei

  Channoidei , det vetenskapliga namnet på underordningen ormhuvudfiskar.
 9. Chanidae

  Chanidae , det vetenskapliga namnet på familjen mjölkfiskar.
 10. syrakonstant

  syrakonstant, inom kemin mått på styrkan hos en syra.