1. kabal

  kabal, hemlig sammansvärjning, komplott, intrig.

 2. Friedrich von Schiller

  Schiller, Friedrich von, född 10 november 1759, död 9 maj 1805, tysk författare.
 3. Kabala

  Kabala, stad i norra Sierra Leone; för belägenhet se landskarta Sierra Leone.
 4. kabal

  kaba´l subst. ~en ~er ORDLED: kab-al-en
  Svensk ordbok
 5. Cabalministären

  Cabalministären, Cabalen, engelska the Cabal, den rådgivarkrets som Karl II av England tillsatte 1667 och som anses vara upprinnelsen till kabinettet.

 6. kabbala

  kabb´ala subst. ~n ORDLED: kabb-al-an
  Svensk ordbok