1. kabbala

  kabbala, kabbalism, benämning såväl på judisk mystik som på en esoterisk (hemlig) lära som utvecklades på 1100-talet men byggde på äldre bibliska och apokalyptiska visioner av den himmelska tronvagnen, merkava, och de himmelska hallarna (jämför hekhalot).
 2. Giordano Bruno

  Bruno, Giordano, född 1548, död 17 februari 1600, italiensk filosof.
 3. Nelly Sachs

  Sachs, Leonie (Nelly), född 10 december 1891, död 12 maj 1970, tysk författare av judisk härkomst, Nobelpristagare i litteratur 1966.

 4. Johannes Bureus

  Bureus, Johannes, egentligen Johan Bure, 1568–1652, fornforskare, språkman och mystiker.
 5. gilgul

  gilgul (hebreiska), judisk specialterm för själavandring.
 6. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.
 7. Shekhina

  Shekhina, i judisk traditionslitteratur Guds närvaro i församlingen, i helgedomen eller hos den enskilde.
 8. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 9. Zohar

  Zohar, den medeltida judiska huvudtexten för kabbalan.
 10. sefirot

  sefirot, term inom kabbalan.