1. kabbalism

  kabbalis´m subst. ~en ORDLED: kabb-al-ism-en
  Svensk ordbok
 2. androgyn

  androgyn, hermafrodit, tvekönad person, dvs. person med en kombination av manliga och kvinnliga könskaraktärer; även adjektiv: tvekönad (hermafroditisk).
 3. kabbala

  kabbala, kabbalism, benämning såväl på judisk mystik som på en esoterisk (hemlig) lära som utvecklades på 1100-talet men byggde på äldre bibliska och apokalyptiska visioner av den himmelska tronvagnen, merkava, och de himmelska hallarna (jämför hekhalot).
 4. rosenkreutzare

  rosenkreutzare, medlemmar av hemliga ordenssällskap med esoteriska läror av växlande innehåll.
 5. kabbala

  kabb´ala subst. ~n ORDLED: kabb-al-an
  Svensk ordbok
 6. kabbalist

  kabbalis´t subst. ~en ~er ORDLED: kabb-al-ist-en
  Svensk ordbok